«Youfit skal levere en helsepakke på nett med høy kvalitet, lav pris og hurtig leveranse.»

I 2014 oppdaget Youfit et behov for en kommersiell aktør innen salg av helsepakker på nett med lett tilgjengelighet, rimelig pris og høy kvalitet. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi satt sammen et utvalg med gode medarbeidere. Faglig tyngde var en av nøklene for å kunne levere det produktet vi så for oss. Vi dannet et team med ernæringseksperter og personlig trenere, og slik ble Youfit opprettet.

Youfit leverer i dag et sammensatt produkt med essensielle retningslinjer for å bedre kundens helse. Vi har valgt å kalle dette produktet en helsepakke, som først og fremst handler om kosthold og trening. En av grunnfilosofiene til Youfit er å gjøre det enkelt for kunden. Kunden skal lett kunne navigere seg gjennom kjøpsprosessen med å oppgi informasjon om seg selv og ønsket fremgang. Youfit behandler disse dataene videre. Vår prisdyktighet, leveranse og kvalitet gjør at vi når ut til alle.

Org.nr. 8180 49 382

Få din egen tilpassede helsepakke

kosthold, trening og guide

Start prossesen her